De financiën


Na enig overleg met pastoor Gerards en de het bestuur van de plaatselijke Boerenleenbank kreeg het comité een renteloos voorschot van ƒ 5.000,00 dat later verhoogd werd tot ƒ 10.000,00. Dat grote bedrag is puntje precies verantwoord door het comité. Al met al ging het om 5.932 kg vlees voor een bedrag van in totaal ƒ 9.061,80. Het totale slachtloon bedroeg ƒ 276,00. In totaal heeft het comité ƒ 9.907,90 aan uitgaven verantwoord. Op het overzicht staan tevens de prijzen, slachtingen en totale kosten.

Translate »