De kleding

Over het algemeen was de gezondheidstoestand van de evacués niet gunstig door een langdurig verblijf in donkere kelders en schuren. Omdat veel mensen zich niet konden verschonen traden veel huidaandoeningen op, er kwamen ook dierlijke parasieten voor. Omdat de evacuatie slechts van korte duur zou zijn hadden de mensen geen ondergoed meegenomen. Zeer dringend was voorziening nodig, die echter niet kwam. Bij de distributiedienst in Venray kon niets worden bereikt ondanks de inzet van vooral de heer Beerens. Hij was daar commies. Er werd door meneer pastoor een beroep gedaan op de bevolking van Oirlo en Castenray. Een twaalftal meisjes hielden een inzameling van gebruikt ondergoed en beddenlakens. Van de lakens werd ondergoed gemaakt onder leiding van de zusters Josephina en Damase. Een achttal meisjes repareerde het opgehaalde goed en hielp mee met het maken van ondergoed uit de opgehaalde lakens. Aan 322 mensen kon schoon ondergoed gegeven worden benevens veel schoeisel, kousen, bovenkleding en babygoed. Het overschot werd naar Meerlo gebracht voor de Oirlose evacués aldaar.
Aan het vervaardigen van het ondergoed waren enkele onkosten verbonden, maar geen arbeidsloon. Dat gebeurde pro deo.
De meeste vluchtelingen hadden niet eens een verschoning bij zich. Ze waren ineens straatarm. Wij hebben het nog goed zolang we niet weg hoeven. We kunnen de hemel danken als we er zo vanaf komen. Op woensdag 11 oktober hebben de meisjes ondergoed voor de evacués opgehaald. We hebben een hele bende bijeen gekregen. Vandaag moeten we het kapotte goed verstellen en van lakens ondergoed maken. Er is nog een bende te doen voor al die tweehonderd mensen gekleed zijn.

Translate »