Blitterswijck

De kerkgebouwen
Op 21 november 1944 bliezen de Duitsers de toren op met daarin nog één klok. De Duitsers gaven achteraf toe te veel dynamiet te hebben gebruikt. Kort van te voren had het kerkbestuur enkele belangrijke kunstvoorwerpen in de kelder van de pastorie ondergebracht. Toen de pastorie een voltreffer kreeg, waren alle goede bedoelingen voor niets geweest. De pastorie veranderde in een puinhoop. De heilige missen werden tijdelijk opgedragen in café De Swart. Intussen restaureerde men de Sint Annakapel, die daarna in gebruik genomen werd als godshuis.

Met Kerstmis 1951 kon de nieuwe kerk in gebruik worden genomen. Net als in andere dorpen werd het een kerk zonder toren, want het geld was op. De toren werd gebouwd in 1953 door dezelfde aannemers Linskens en Verstraelen die ook de kerk gebouwd hadden. Als architect voor de kerk met toren was het bureau Ir. Swinkels en Salemans uit Maastricht aangetrokken. Plannenmaker en leidinggevend architect was de heer J. Rameckers een zoon van het vroegere plaatselijke schoolhoofd.

Wat werd nog meer vernield?

In Blitterswijck werden de kerk, de lagere school, de kleuterschool en het kasteel helemaal vernietigd. De Sint Annakapel en de Nederlands Hervormde kerk hadden veel oorlogsschade maar konden hersteld worden. Daarnaast bleek dat van de in totaal 115 woningen in het dorp er 34 geheel werden verwoest. Verder werden 31 woningen gedeeltelijk verwoest en 24 zwaar beschadigd. Achttien woningen waren minder zwaar vernield.
Geraadpleegde literatuur:
Blitterswijck, Noord Limburgs dorp met een rijke historie door Pierre Beterams.

Translate »