Blitterswijck

In Blitterswijck vonden de razzia’s plaats op 14 en 16 oktober en op 17 november 1944. In totaal werden er 45 bewoners opgepakt, inclusief de geestelijken, die in het klooster (kasteel) werden opgepakt. Bij de laatste razzia kwamen in Blitterswijck Duitse soldaten het klooster doorzoeken. Hier werden in totaal 24 paters en theologiestudenten meegenomen. Een pater die juist de heilige mis opdroeg werd ruw van het altaar weggerukt. De gelukkig nog niet geconsacreerde hosties rolden over de grond. Binnen tien minuten moesten allen klaar zijn zonder ontbijt en verschoning. Juist deze dag zouden ze na weken weer schoon ondergoed krijgen. De zusters in Tienray hadden het gewassen en versteld. De geestelijken hielden zich dapper voor de uittocht. Alleen pater Leo mocht om gezondheidsredenen blijven. Bijna alle paters mochten al op 22 december 1944 weer uit Duitsland terugkeren. De andere mannen kwamen pas vanaf maart 1945 terug. Sjeng Joosten (Boltweg) en Herman Reijnen (Ooijenseweg) kwamen niet terug. Bij de opgepakte mannen waren ook enkele evacués uit Maashees en Vierlingsbeek. Zij werden allemaal bijeengedreven op de speelplaats van de lagere school aan de pastoor Verheggenstraat. Het werd een voettocht naar Venlo en van daaruit met veewagens naar Duitsland, waar ze veelal te werk gesteld werden op de spoorwegemplacementen. Enkelen ontsnapten bij de beschieting van de trein bij Breijell. Jan Maas kwam daarbij om het leven.
Op 14 oktober 1944 werden opgepakt: Joh. Janssen, Jacques Poels, Robert Surminski en Antoon Willems.
Op 16 oktober 1944 werd het volgende trio opgepakt: Jos Bovee, Herman Reijnen en Bèr Verberkt. Reijnen kwam om.
Op 17 november 1944 vielen de volgende mannen in handen van de Duitsers: Jan en Pierre Beterams, Piet en Ser Bovee, Toon van der Haar, Sjeng Joosten, (omgekomen), Bert en Hay Kleeven, Jan Maas (omgekomen), Jac. Reijnen, Joop Verhoef uit Maashees, Sjaak Vissers, Joep Wijnhoven uit Vierlingsbeek en Harry Zegers uit Holthees.
Er werden ook veel paters opgepakt in het kasteel: Vianny Boeren, Damiaan Duurland, Pacificus Gebbijg, Renatur Hafmans, Gerard Hovens, Chris van den Idsert, Radboud Kempes, Martien van de Kolk, Nico Kops, Wencelaus van Lun, Eduard Luyten, Clemens de Man, Marcel Noten, Herman Peters, Remigius Peters, Carolus van Velzen, Liberatus van Velzen, Polycarpus Versteylen, Benno Vriens, Suitbertus van de Werf, Ansfried Westerhof, Raymund van der Wielen, Pattick Wijsmans, Koos van de Zwet.

Translate »