Broekhuizen

Op 21 november moest Broekhuizen evacueren. Het Maasdorp zou immers in een vesting veranderen. Een inwoner verzuchtte: “Daar begint dus de ellende. Het is zielig om aan te zien dat al deze mensen het beste van hun hebben en houden, kleren, beddengoed en wat etenswaren op een kar of een handwagen laden en daarmee naar het westen rijden, naar Swolgen of een andere plaats…
Het is ook geen kleinigheid, want evacueren onder de Duitsers is erger dan afbranden. Nu immers staat het huis onbeheerd en kunnen ze maar roven en plunderen. Hoe lang nog Heer, zult Gij ons laten wachten?” De Broekhuizenaren belandden in Swolgen, Tienray, Horst en Meerlo.

Translate »