De Duitse slachtoffers

Ook de Duitse doden heb ik gerangschikt op dorp waar ze tijdelijk begraven zijn. Dat betekent dus niet automatisch dat ze daar ook gesneuveld zijn. De Duitsers begroeven hun doden zo snel mogelijk. Zij maakten daarbij een eenvoudige beschrijving: bijvoorbeeld in de boomgaard van………. Velen kwamen op een kerkhof terecht. Daar werden ze bij elkaar gelegd en vaak ook in in een andere richting.
Aanvankelijk werden de gesneuvelden eerst nog naar Margraten gebracht om ze naast de Amerikaanse begraafplaats opnieuw te begraven. Van daaruit kwamen ze in Ysselsteyn terecht, Later heeft men daarvan afgezien en werden de doden meteen naar Ysselsteyn gebracht.

Ysselsteyn
De Duitse Oorlogsbegraafplaats Ysselsteyn is de grootste Duitse begraafplaats ter wereld met een oppervlakte van 28 hectare (veertig voetbalvelden). Er liggen ruim 31.000 gesneuvelden begraven.
De Nederlandse regering wilde aanvankelijk alle Duitse doden die in ons land waren begraven in Duitsland laten herbegraven. Onze regering gaf echter gehoor aan de wens van de Amerikanen om de Duitse gesneuvelden in Nederland te laten.
Aanvankelijk werden de Duitse doden eerst naar Margraten gebracht, waar ze naast de Amerikaanse begraafplaats een plaats zouden krijgen.
De Nederlandse Gravendienst begon op 15 oktober 1946 met het opgraven en herbegraven van de Duitse doden in Ysselsteyn. Dat was een heel secuur werk waarbij ook de Mijn Opruimingsdienst betrokken was.
De begraafplaats in Ysselsteyn is verdeeld in 116 blokken. Elk blok bevat twaalf rijen met 25 graven met in totaal 300 graven.
Op 1 november 1976 werd het terrein overgedragen aan de Bondsrepubliek Duitsland. Van mei 1977 tot oktober 1981 werden nieuwe grafkruisen geplaatst door militairen van de Bundeswehr.
Vanaf het begin stond er een eenvoudig gebouwtje met onder andere enkele toiletten, een standaard met enkele folders en een tafel met enkele klappers waarin de doden in alfabetische volgorde vermeld stonden.
In het vernieuwde bezoekerscentrum liggen ook nu enkele klappers met alle doden in alfabetische volgorde, Er staat ook het grafnummer bij vermeld. Er is ook een ruimte waar U alles digitaal kunt opzoeken.
Als U de voornaam, familienaam, geboortejaar en jaar van overlijden van de militair kent dan kunt U ook thuis alles opzoeken. Ga dan naar de site: www.findagrave.com en vul dan de benodigde gegevens in.
Op mijn site www.tienray75jaarbevrijd.nl heb ik alle Duitse doden op dorp gerangschikt. Vaak gebeurde dat op het plaatselijke kerkhof. Het wil niet zeggen, dat die doden ook in dat dorp gesneuveld zijn.

Translate »