Oorlogsslachtoffers.

De dodelijke burger slachtoffers.
Bij de beschieting op 31 oktober 1944 stierven:
Henricus (Harrij) Johannes Wijnhoven, geboortedatum 30 april 1919.
Harrij Wijnhoven: stierf in de bakkerij, er kwam ook een herdenking door de E.E.V.S. in Tienray. Veel Eindhovenaren kwamen naar Tienray. foto
Gertruda (Truusje), Anna, Hendrika Nabben geboortedatum 26 maart 1937. Zij zat in de eerste klas van de meisjesschool in het klooster. Truusje en Harry werden tijdelijk in één graf gelegd. Haar vader Pierre was juist bezig met het maken van een schuilkelder tussen zijn huis en dat van Hanna. De familie zou dan binnendoor daar in kunnen duiken. Juist op die dag werd Tienray beschoten en doodde Truusje. foto
Ook evacué Johannes Deenen kwam om op 31 oktober 1944. Hij was 65 jaar en de echtgenoot van Grada Jans.
M.J.H. (Grad) Versleijen werd op 18 november 1944 getroffen tijdens het bombardement op de trein in Breyell. Hij overleed op 22 november 1944. Zijn geboortedatum was was 11 december 1898.
Het bombardement vond plaats net voorbij het station van Breyell door Jabo’s (Jachtbommenwerpers). Er vielen drie doden en dertig gewonden. Twintig gewonden kwamen in het ziekenhuis in Dülken terecht en tien in het ziekenhuis in Breyell, ook Grad Versleijen. De doden werden op het kerkhof in Breyell begraven en later in eigen dorp herbegraven. Ook Grad werd daar na zijn dood daar begraven en na de oorlog in Tienray herbegraven. Op 23 november 1944 kreeg iedereen bevel om naar Frankfort aan de Oder te evacueren. De familie Hovens zorgde er op slinkse wijze voor, dat de “zwaar gewonde mannen” naar het ziekenhuis in Tegelen gebracht werden waar ze tot 25 maart 1945 verbleven.
Johanna, Maria Emons – Hesen overleed op 24 november 1944. Zij was geboren op 2 augustus 1881.
Fleurkens, Peter Mathias stierf op 18 december 1944 op 65 jarige leeftijd door een Duitse granaat. Hij was in Tienray alleen bekend als Ties van de Baan.

Verdere Tienrayse slachtoffers
Hein Naus en zijn familie waren in Helmond geëvacueerd. Hein stapte daar op een fosforgranaat en werd deerlijk verminkt. Hij miste sindsdien een hand en zijn gelaat vertoonde zeer ernstige brandwonden.
G.H.V. (Thijs) Gielen was de vader van Gielen Jan (Witte), die aan het spoor werkte. Thijs werkte bij boomkweker Len Bartels, Kloosterstraat. Hij werkte in Duitsland, maar toen de Duitsers merkten, dat hij tbc had moest hij naar Tienray terug. In de tuin van het op de Spoorstraat kwam een glazen hutje, dat met de zon kon meedraaien. Daarin nam hij plaats.
Op 30 april 1945 speelden enkele kinderen met achtergebleven wapentuig, dat zij gevonden hadden op de plaats tussen de Meerlosebaan en de spoorlijn. Ongeveer op de plek, waar de visvijver van Tienray zich bevindt.
Michel, (Michael, Leonardus) Knoops (28 augustus 1927) raakte ernstig gewond en overleed in het ziekenhuis in Horst aan zijn verwondingen. Achter Michel stond Piet Huberts die door granaatscherven gewond raakte aan zijn rug. Hij werd naar het ziekenhuis in Eindhoven gebracht. Als derde stond Jan Raijmakers en raakte eveneens gewond. Hij is naar de militairen gegaan om hulp te vragen.