Oorlogsslachtoffers.

De oorlogsslachtoffers heb ik op dorp gerangschikt. Dat deed ik met de plaatselijke doden, maar eveneens  met de mensen die in dat dorp omgekomen waren.
Met de omgekomen militairen heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de gegevens die de heer Jan Arend Hey uit Hengelo. Die verzamelde alle gegevens van de oorlogsgraven in heel ons land. Voor dat gigantische werk kreeg hij een Koninklijke  onderscheiding. Hij stierf op 8 november 2012.

Translate »