De organisatie in Oirlo

Op 1 oktober 1944 is het comité opgericht, omdat een stroom vluchtelingen uit het oosten van Brabant zich aandiende. Dokter Hoying en F. Terwindt, hoofd van de Arbeidsbeurs uit Venray hadden zich tot de heren Peters en Kerkhoff gewend om zo goed mogelijk voor de vluchtelingenstroom te zorgen wat betreft huisvesting, voeding en kleding.
Het comité bestond uit: Th. Peters, hoofd der school, die de dagelijkse leiding kreeg daarbij bijgestaan door smid Herman Kerkhoff.
Al snel werd het uitgebreid met: J. van der Sterren, die plaatselijk bureauhouder was van de provinciale voedselcommissaris, M. Philipsen en Grad Nelissen, deskundige op het gebied van middenstandsaangelegenheden.
Later kwam daar nog bij: P. Dircs om het contact te onderhouden met Venray, omdat van enig overleg met de burgerlijke overheid geen sprake kon zijn.
In de woning van Peters kwam gratis een werkruimte voor administratie en spreekkamer. Gerrit de Ponti (hoofd van de school in Swolgen) verrichtte gratis de administratie. Daarnaast verrichtten nog een achttal jongelui zeer verdienstelijke bijstand. Ieder van die jongelui nam een buurtschap van Oirlo en Klein Oirlo voor zijn rekening. Die jongelui waren: Mat de Ponti, Antoon Peters, Gerard Peters, L. Curvers, Ger Bisterveld, W. Nelissen, W. Janssen en Sjaak Philipsen. Verder mogen we ook niet de medewerking van pastoor Gerards vergeten. Via de preekstoel heeft hij wensen van het comité naar de mensen overgebracht.
In het huis van G. Kemmelings was een kantoortje van de vertegenwoordiger van de voedselcommissie in Limburg. De Plaatselijke Bureauhouder was J.v.d. Sterren. Die had eerst kantoor gehouden bij Sjang en Bernard v.d. Sterren, Zandhoek.

Translate »