E.H.B.O.

Met medewerking van dokter Hoying werd een geneeskundige in Oirlo gevestigd, later in Meerlo. Dat was dokter Kluijtmans assistent van dokter Bloemen in Venray. Deze dokter richtte een Rode-Kruispost op en gaf enkele jongelui E.H.B.O.- lessen. Deze jongelui verrichtten op zeer verdienstelijke wijze hulp bij de bombardementen van Oostrum op 14 oktober, de granaatinslagen op 16 oktober bij P. Muijsers en in geheel Oirlo op 19 oktober. De jongelui kregen verbandmiddelen, waarvoor later ƒ 12,00 op het overzicht is terug te vinden.

Translate »