Het Evacuatiecomité

Op 1 oktober 1944 heeft het gemeentebestuur van Venray ervoor gezorgd dat in elk dorp een comité kwam om de vluchtelingen op de vangen. Voor zover bekend heeft Oirlo als enige dorp een nauwkeurige beschrijving bewaard van de werkzaamheden van een evacuatiecomité. Zodoende is het mogelijk een juist beeld te maken van deze emotionele episode. Uit de documenten blijkt, dat de Oirlonaren op een geweldige manier gastvrijheid verleend hebben aan honderden vluchtelingen, zowel voor als na de bevrijding. Om U een indruk te geven van de vele werkzaamheden volgt hier een kort overzicht van het punctuele verslag van de vele activiteiten. Deze activiteiten waren veel omvattend en krijgen meer cachet als U bedenkt, dat sinds 7 september 1944 de burgemeester en andere autoriteiten uit Venray, en de leiders van de Rijks – en gemeentelijke politie verdwenen waren omdat ze medewerking met de Duitsers weigerden. Elk comité heeft haar best gedaan in de geest van de rechtmatige overheid te handelen. mensen werden door de bezetter gedwongen om te evacueren.

Translate »