Grad Versleijen

M.J.H. (Grad) Versleijen werd op 18 november 1944 getroffen tijdens het bombardement op de trein in Breyell. Hij overleed op 22 november 1944. Zijn geboortedatum was was 11 december 1898.
Het bombardement vond plaats net voorbij het station van Breyell door Jabo’s (Jachtbommenwerpers). Er vielen drie doden en dertig gewonden. Twintig gewonden kwamen in het ziekenhuis in Dülken terecht en tien in het ziekenhuis in Breyell, ook Grad Versleijen. De doden werden op het kerkhof in Breyell begraven en later in eigen dorp herbegraven. Ook Grad werd daar na zijn dood daar begraven en na de oorlog in Tienray herbegraven. Op 23 november 1944 kreeg iedereen bevel om naar Frankfurt aan de Oder te evacueren.

De familie Hovens zorgde er op slinkse wijze voor, dat de “zwaar gewonde mannen” naar het ziekenhuis in Tegelen gebracht werden waar ze tot 25 maart 1945 verbleven.
Bovenstaande gegevens kwamen uit de Tegelse Courant van 25 januari 1963.

Translate »