Het voedsel

Omdat veel vee weg geroofd was, was er een nijpend gebrek aan vlees, melk en boter en verder eieren en groenten. Voor de voeding werd begonnen met het slachten van vee. De dieren werden getaxeerd door M. Philipsen, die ook ruimte beschikbaar stelde voor het slachten van de dieren. Aanvankelijk werden de dieren op levend gewicht getaxeerd, later ging dat niet meer en taxeerde men op geslacht gewicht. Allereerst werden de dieren geslacht, die door de Duitsers gevorderd waren. Het overige vee werd vrijwillig aangeboden. Overleg vond plaats met de PBH? Later werden de dieren geslacht, die getroffen waren door oorlogsgeweld. Er werd alleen vee geslacht voor het noodzakelijke gebruik. Op het overzicht staan tevens de prijzen, slachtingen en totale kosten.
Aanvankelijk werd een dagrantsoen vastgesteld van 150 gram vlees en vierhonderd gram brood (gemengd rogge en tarwe). Per week werden beschikbaar gesteld: tweehonderd gram peulvruchten en eventueel andere groenten.
Na een paar dagen werd het vleesrantsoen honderd gram per dag. De kwartiergevers werden ontzien, maar kregen geen vergoeding: Naastenliefde moet niet achteraf betaald worden.
De slachtingen werden angstvallig geheim gehouden voor de alles rovende Duitsers. Bovengenoemde acht helpers brachten het vleesrantsoen voor drie á vier dagen naar de kwartiergevers. Later werd dat een hele opoffering toen het moest gebeuren onder een bommenregen. Voor brood en peulvruchtenrantsoenen werden speciale bonnen gemaakt voor drie á vier dagen vooruit. Men had zodoende mondvoorraad bij een eventuele plotselinge evacuatie.
Veertig kilo vlees ging verloren omdat het huis met kantoor van Peters door granaatscherven op donderdag 19 oktober werd getroffen. Brood bleef over omdat vluchtelingen Oirlo gingen verlaten. Op medisch attest kregen enkele gezinnen extra voeding.
Door de onverzadigbare Duitsers was behoorlijk huis gehouden onder veestapel van de Oirlose landbouwers. Dagelijks werden tientallen paarden en tenslotte honderden stuks rundvee en varkens gevorderd tegen aanvankelijke afgifte van een “Bescheinigung”.
Zestig kilo vers vlees werd bezorgd bij Aben in Venray voor het ziekenhuis. Verder werden aan Venray 2.954 liter melk geleverd, 75 eieren, drie kilo boter en ook nog groenten. De bevolking was via de kansel opgeroepen de morgenmelk ter beschikking te stellen. Een en ander is te vinden in overzicht nummer 4.
Sjaak Philipsen Mzn. haalde alles op en bracht alles naar Venray. Hij riskeerde daarbij in beslagname van paard en wagen. Tot tweemaal bleek dit later niet mogelijk vanwege de beschietingen en de post over de brug bij de Blakt.
Resie: Hier komen ze op 5 oktober 1944 melk, boter, vlees halen. Thuis hebben we het “Evacuatiecomité Oirlo” Alles geweldig geregeld.

Translate »