Lijst met dwangarbeiders

De lijst van de bij de twee razzia´s opgepakte mannen ziet er als volgt uit:
1. Jan van Berlo, Over de Beek 17.
2. Jo Derks, Spoorstraat 42, opgepakt op 16 oktober.
3. Frans Dietz, Spoorstraat 19.
4. Toon Emons, Swolgenseweg 2. Zie elders.
5. Cor van Geffen, Spoorstraat 21, was geestelijk gehandicapt, maar werd in Broekhuizen opgepakt. Moeder Van Geffen ging vergeefs naar het veer in Broekhuizen om bij de commandant vrijstelling te vragen. Cor werd later door de Duitsers naar Friesland gebracht, waar hij bij een boer in Ureterp te werk gesteld werd.
6. Mart van Geffen, Spoorstraat 21.
7. Jac Gielens, Nieuwe Baan 1. Hij kreeg samen met Alphons Gielens een baantje op een station om voor de verwarming te zorgen.
8. Alphons Gielens, Swolgenseweg 11
9. Jan Gielens, Swolgenseweg 13.
10. Ger (Sir) Hermkens, (G.H.) 1904-1990 Spoorstraat 6. |
11. Toontje (Teuntje) Huberts, Spoorstraat (Oude Tolhuis).
12. Huberts Wiel, Spoorstraat (Oude Tolhuis) is opgepakt in de steenfabriek en is er in Arcen vandoor gegaan.
13. Frans Janssen, Spoorstraat 67. Hij is op 16 oktober opgepakt, maar vrijgelaten, toen bleek, dat hij van Duitse komaf was.
14. Mart Janssen, Swolgenseweg. Hij wist te ontsnappen.
15. Janssen Piet, Spoorstraat. Deze vrijgezel was in Tienray beter bekend als Edah Piet.
16. Piet Janssen, Swolgenseweg.
17. Sjaak Janssen.
18. Thei Kersten, Spoorstraat 52, werd opgepakt bij Verlinden, Herenbosweg in Melderslo. Vader Büns schreef een brief met daarop de mededeling, dat Kersten tbc had. Daarop werd hij direct vrijgelaten.
19. Gerrit Küsters, Spoorstraat 33. Hij is tijdens het bombardement op de trein ontsnapt. Hij kwam uit Veulen en is in januari 1962 in Tienray komen wonen.
20. Driekus Martens woonde op de huidige Mackayweg en deed net of hij iets vreselijks aan zijn voet had. Hij zou kreupel zijn. Daarom hoefde hij niet mee. Thuis sprong de toneelspeler een gat in de lucht.
21. Harry van Lin, Nieuwe Baan (vier huus).
22. Louis van den. Munckhof, Over de Beek 12.
23. Piet van den Munckhof, Over de Beek 12. Piet is met Jan Rongen van de trein gesprongen. Beiden hebben als onderduiker het einde van de oorlog in Belfeld afgewacht.
24. Sjeng van den Munckhof, Over de Beek 12.
25. Jan Peters, Spoorstraat 61. Hij was de Duitse taal machtig en zorgde voor de administratie. Hij schreef bijvoorbeeld briefjes uit voor doktersbezoek. Verder hield hij zich erg afzijdig van de anderen.
26. Toon Raijmakers, Spoorstraat 7.
27. Jan Rongen, Spoorstraat 27. Zie Piet van den Munckhof.
28. Jacob Schreven, Over de Beek 25.
29. Harry Steegmans, Spoorstraat 37. Hij werd op 16 oktober opgepakt en werd evenals Thijssen naar Schwienemünde gebracht.
30. Albert Steeghmans, Spoorstraat 37. Hij werd opgepakt op 16 oktober. Hij kreeg bij het bedelen langs de huizen in Duitslandeen grote rose directoire. Daarmee werd een show opgevoerd in de Turnhalle.
31. Grad Thijssen, Swolgenseweg 39 werd op 16 oktober 1944 opgepakt.
32. Lei Verlinden, Herenbosweg te Melderslo. Hij heeft in Duitsland voor het eerst gekookte klaver gegeten.
33. Ger Versleijen, Spoorstraat 49. Hij kwam om bij de beschieting van de trein in Breyell.
34. Piet van Well, Spoorstraat 2.
35. Hay van Well, is op de Veldenseweg ontsnapt.
In Tienray werden ook mensen uit andere dorpen opgepakt.
Albert, Fons en Ties Claessens vanuit Oirlo geëvacueerd.
Jeu Geurts (Hij kwam waarschijnlijk uit Vierlingsbeek).
Handrie Jenneskens (Tienrayseweg Horst).
Jan Vissers (Hees Meerlo).
Piet Wismans (Elshout Meerlo).