Na de bevrijding van Tienray

Theo van de Voort: De sigaretten die de Brit ons gaf, zijn, naast het gevoel van bevrijd te zijn, het heerlijkste wat van dit heuglijk gebeuren in mijn herinnering is blijven hangen. Want na al die “Consi” (letterwoord van wat de volksmond aanduidde als Cigaretten Onder Nationaal Socialistische Invloed) sigaretten die zeldzaam op distributiebonnen verstrekt werden en de sigaretten van eigen teelt, was zo’n geschenk een streling voor de tong en het gehemelte. Hij vervolgt: Tienray was bevrijd. Die avond haalde ik de Schotse arts, die bij Frans Janssen (Spoorstraat 69) ingekwartierd lag bij ons zieke dochtertje. Hij zei, dat ze ernstig ziek was en vooral frisse lucht moest hebben. Wij moesten zo gauw mogelijk uit de kelder weg. (Spoorstraat 68) In Tienray kon dat niet, want daar kwamen nu Duitse granaten het leven onveilig maken. ’s Anderdaags in de loop van de morgen zijn we met onze kinderen en ons hele hebben en houden gevlucht naar Castenray waar we voorlopig onderdak vonden.

Translate »