Noodkerk

De noodkerk 1945 tot en met 1950
De heilige missen werden aanvankelijk gevierd in de oude kapel van het klooster en na enige tijd in de Mariaschool, die in het klooster ondergebracht was. Die ruimte was ook veel te klein.
In de kroniek van het klooster staat: Op 7 december was er weer een heilige mis in de kapel om 7.30 uur voor onze communiteit en om 8.30 uur voor de parochie. Ook de Engelsen hadden een godsdienstoefening in onze kapel. We hoopten en vertrouwden dat er nu een einde is gekomen aan de heilige mis in de kelder.
Gonnie Niessen – Van Geffen: Op 6 januari 1945 op het feest van Driekoningen vond tijdens de heilige mis een beschieting plaats. Er kwam alarm en iedereen moest de kapel in het klooster verlaten.
Op 4 augustus 1945 werd de noodkerk, Bernadettelaan 2, ingezegend en op zondag 5 augustus werd het Allerheiligste en het Genadebeeld in processie afgehaald van de meisjesschool. De kinderen deden die dag de plechtige communie. De nieuwe noodkerk was ingericht in de schuur van caféhouder tevens kerkmeester Ger Wijnhoven (Joosten Ser) en zijn echtgenote Nelleke Bouten. Deze noodkerk heeft dienst gedaan tot 24 december 1950, toen de nieuwe kerk in gebruik genomen werd. Daarna werd de ruimte omgebouwd tot parochiehuis en bleef enkele jaren in beheer van het kerkbestuur. Pas in 1995 werd het nieuwe parochiehuis in gebruik genomen.
Zuster Christilla, C.P.S.: Bij de verwoesting van de kerk was het genadebeeld gespaard gebleven. De zusters van het missieklooster “Sint Jozef” hadden het voorrecht dit beeld in hun kapel te mogen vereren, totdat de noodkerk was ingericht.
Het Comité Herstel en Opbouw der Kerken”
Op woensdag 12 december 1945 werd het “Comité Herstel en Opbouw der Kerken” voor Tienray opgericht. Tot voorzitter werd benoemd de heer Everts en secretaris-penningmeester werd Ger Wijnhoven jr. De leden van het comité waren: Herman Cox, Jan Coenders, Lou Rutten, Antoon Driessen en August Knoops jr. (jonge Guus).
Voor de wederopbouw van de kerk werd wekelijks 25 cent per persoon opgehaald in Tienray. Antoon Theeuwen was één van de collectanten.

Translate »