Piet van Bommel

Piet van Bommel was veldwachter in Lottum, Broekhuizen en Broekhuizenvorst.
Van hem een kort incident: Mejuffrouw H. Heinemans uit Lottum was in café Gooren aldaar. Op haar mantel was een dubbeltje bevestigd met de beeltenis van koningin Wilhelmina. Dat mocht niet. Van Bommel weigerde proces verbaal op te maken en ging in de fout. Hij werd regelmatig overgeplaatst. Hij stierf op 1 februari 1949 in Den Bosch.

In “Het Verborgen Verzet”van Fred Cammaert staat onder andere: “Hij was een verzetspionier en exponent van het humanitair geïnspireerd verzet. Hij raakte al vroeg in de oorlog betrokken bij de hulp aan geallieerde vluchtelingen en (joodse) onderduikers. Hij gaf leiding aan de plaatselijke L.O. en verspreidde verschillende illegale bladen.

Translate »