Toon Peeters

Toon (tje) was afkomstig uit Broekhuizenvorst. 
Peter Antonius Joseph Peeters, in de volksmond ook Smid Toontje genoemd, werd geboren op 20 juni 1916 in Broekhuizenvorst. Toon was de zoon van Antonius Hubertus Marie Peeters en Anna Maria Direks. Toontje was niet getrouwd en woonde op de Swolgenseweg in Broekhuizenvorst.
Hij was van beroep smid en rijwielhandelaar. Daarnaast was hij actief bij de plaatselijke fanfare Broekhuizenvorst en Ooijen als kleine tromslager.
Tijdens de oorlog behoorde Toon Peeters tot de LO, een verzetsbeweging in Broek huizenvorst die onderduikers hulp bood. Hij hield zich vooral bezig met hulp aan krijgsgevangenen, geallieerde piloten en joden. Smid Toontje Peeters maakte ook deel uit van het verzetsgroepje in Tienray. Deze mensen hielpen joodse kinderen met het vinden van een onderduikadres. In augustus 1943 werd een aantal verzetsstrijders uit de contactenkring van Toon gearresteerd. Op 16 november 1943 werd ook Peeters zelf door verraad van provocateur Vastenhout c.s. door de Duitsers gearresteerd. Toon kwam hierop in de gevangenis in Scheveningen terecht. Van hieruit schreef hij brieven naar zijn ouders. Daarna kwam hij in de gevangenis van Haaren terecht waar hij werd veroordeeld tot ‘Nacht und Nebel’, een term die duidde op het spoorloos laten verdwijnen van verzetsmensen. Vanuit Haaren werd Toon naar Anrath gebracht en tenslotte naar Lüttringshausen. In mei 1945 keerde hij na de bevrijding uit Duits gevangenschap terug. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis in Venlo. Hier overleed Toontje, gesterkt door de H. Sacramenten op de dag van zijn beschermheilige, op 24 juni 1947 ten gevolge van ontberingen. “De dood heeft hij dikwijls lang en soms vreselijk in de ogen moeten zien. Zijn krachten waren ondermijnd en hij was niet meer in staat de grote schok te overleven”, vertelt Jeu Derikx van de Historische Kring uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst over het overlijden van Peeters. Vele vrienden uit het verzet waren bij de uitvaart van hem aanwezig op 28 juni 1947 in Broekhuizenvorst. Muzikale begeleiding bij zijn begrafenis kwam van fanfare Broekhuizenvorst en Ooijen.
Haaks op de Swolgenseweg, waar de familie Peeters woonde, werd in de jaren 70 van de vorige eeuw de Toon Peetersstraat aangelegd. In Broekhuizenvorst staat daarnaast een monument met de titel Feniks. Met het beeld van een smeedijzeren vogel aan de zijgevel van het vroegere gemeentehuis worden vijftien oorlogsslachtoffers herdacht. Ook P.A.J. Peeters staat op de muur. Het monument werd in 1959 onthuld.
Bronnen: o.a. Jeu Derikx, Historische kring Broekhuizen Broekhuizenvorst, Website: mooitienray.nl en Nationaal Comité 4 en 5 mei.
Bewerkt uit Hallo Horst aan de Maas van 23-01-1914

Translate »