Verwoestingen

Potentiële uitkijkposten als kerktorens, molens, watertorens en hoge schoorstenen werden op last van generaal H. von Obstfelder, opperbevelhebber van het 86e legerkorps, opgeblazen door speciale “Sprengkommandos”. Om de geallieerde opmars te vertragen gebeurde hetzelfde met bruggen, spoorlijnen, weggedeelten, transformatorhuisjes en bomen.

Niet van alle dorpen heb ik voldoende informatie, maar er is eenn begin gemaakt.
Veel informatie heb ik gehaald in het boek
De verwoeste kerken van Limburg door A. van Rijswijck, priester.

Translate »