Zuster Christilla

Zuster Christilla, C.P.S.: Bij de verwoesting van de kerk was het genadebeeld gespaard gebleven. De zusters van het missieklooster “Sint Jozef” hadden het voorrecht dit beeld in hun kapel te mogen vereren, totdat de noodkerk was ingericht.

Een droevige herinnering door zuster Christilla, C.P.S. 22 november 1944

Ja, Tienray’s dierbaarste klokje
Was wel Moeders heiligdom;
Want iedereen mocht er komen,
Steeds was men er wellekom.
Maar….hevig woedde de oorlog
Veel puinhopen zag men alom;
Op een trieste novembermorgen
Viel ook Moeders heiligdom….
En arm als wij, arme mensen
Stond toen het genadebeeld,
Om met ons de pijn te dragen.
Zij, die óók onze vreugde deelt.
Zuster Christilla was leerkracht aan de Mariaschool.

Translate »